POLITYKA PRYWATNOŚCI:

1. Informacja o Administratorze

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest KONTENER MORSKI SP. Z O.O., z siedzibą: Al. Krakowska 188b, 05-552 Łazy, NIP 123 135 26 04, (zwana dalej „Administrator”).

2. Do kogo możecie się zwrócić w sprawie przetwarzania dotyczących Państwa danych?

Proszę napisać do nas na adres e-mail biuro@kontenermorski.pl, adres pocztowy KONTENER MORSKI SP. Z O.O., Al. Krakowska 188b, 05-552 Łazy lub zadzwonić pod numer 574 079 065.

3. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je podczas zawierania umowy kupna/sprzedaży/najmu/adaptacji/transportu kontenerów.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. B oraz pkt. F:

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy kupna/sprzedaży/najmu/adaptacji/transportu kontenerów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KONTENER MORSKI SP. Z O.O., którym jest:

 1. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych;
 2.  przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

5. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna/sprzedaży/najmu/adaptacji/transportu kontenerów.

 1. imię, nazwisko lub informacje o Pani/Pana firmie,
 2. dane adresowe,
 3. adres e-mail i numer telefonu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

6. Jakie prawa Państwo przysługują w związku z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych?

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez KONTENER MORSKI SP. Z O.O. przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania,
 • usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych);
 • prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego; prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO.

7. Komu możemy udostępnić Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy naszym współpracownikom oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które wykonują usługi księgowe, konsultingowe, audytowe, spedycyjne, przewozu, pocztowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane są przetwarzane przez czas trwania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (przy czym nie dłużej niż przez okres przedawnienia wynikający z art. 118 kodeksu cywilnego). W przypadku, kiedy podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda – do czasu wycofania tej zgody. Państwa dane mogą być przetwarzane dłużej niżby to wynikało z powyższych zasad, w przypadku przekazania ich organom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9. Czy przekazujemy Państwa Dane do Państw spoza europejskiego obszaru gospodarczego?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy bez Pani/Pana wiedzy.

10. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

11. Serwis korzysta z plików cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 4. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 12. W celu zarządzania ustawieniami cookies skorzystaj z ustawień przeglądarki internetowej.

12. Logi serwera

Logi serwera – Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.